09/01 - NGÀY TRUYỀN THỐNG HỌC SINH - SINH VIÊN             XUÂN BÍNH THÂN 2016
Bạn đang ở: Trang chủ Hoạt động Sinh Viên Sáng Tạo Hội thi thiết kế web Hội Sinh Viên
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
Hội thi thiết kế web Hội Sinh Viên In Email
11:27 - Thứ tư, 11.12.2013

KẾ HOẠCH PHỐI HỢP

V/v tổ chức cuộc thi thiết kế Website

Hội Sinh viên Trường Cao đẳng Cộng Sóc Trăng

 

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Xây dựng Website để cập nhật thông tin về các hoạt động của Hội, đăng tải, tuyên truyền rộng rãi các chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội; là nơi trao đổi thông tin giữa Ban Thư ký, Ban Chấp hành Hội và các chi hội, hội viên; giữa các chi hội, hội viên với nhau.

- Thông qua Website, học sinh, sinh viên có thể tìm hiểu thêm về mục đích, tôn chỉ hoạt động của tổ chức Hội, là nơi các em có thể tìm kiếm thêm các thông tin về học tập, việc làm, là nơi để các em có một diễn đàn riêng.

- Qua cuộc thi, Ban Tổ chức cũng mong muốn đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng Công nghệ thông tin trong học sinh, sinh viên.

2. Yêu cầu

- Website phải đảm bảo về hình thức lẫn nội dung.

- Sắp xếp, bố cục một cách hợp lý, tạo điều kiện cho người đọc dễ định hướng trong Website.

- Hình thức đẹp, phù hợp với hoạt động của tổ chức Hội.

- Ban Tổ chức có quyền sở hữu đối với các bài dự thi đã được trao giải.

B. NỘI DUNG

1. Đối tượng tham gia:

Tất cả học sinh, sinh viên đang theo học tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng đều được tham gia.

2. Thời gian và địa điểm đăng ký:

- Thời gian đăng ký: hạn chót ngày 05/10/2013.

- Địa điểm đăng ký: Văn phòng các đoàn thể (gặp đ/c Đoàn Hồng Ngọc).

3. Thí sinh đăng ký tham dự cuộc thi sẽ được tham gia tập huấn kỹ năng thiết kế website, thông tin về yêu cầu nội dung và kỹ thuật cụ thể khi thiết kế website với các giảng viên của Khoa Kỹ thuật - Công nghệ.

- Thời gian tập huấn: ngày 10/10/2013

- Thời gian nhận bài dự thi: Đến hết ngày 15/12/2013.

- Địa điểm: Khoa Kỹ thuật - Công nghệ (gặp thầy Mã Trường Thành).

- Công bố kết quả, trao giải: tháng 01/2014 (tại lễ Mít tinh 9/1).

4. Thành phần Ban giám khảo

- Mời thầy Trương Ngọc Phụng                     P. Trưởng Khoa KTCN            Trưởng ban;

- Mời thầy Nguyễn Văn Tâm     Trưởng phòng QLKH&HTQT        P. Trưởng ban;

- Mời thầy Châu Thanh Tuấn      P. Trưởng phòng CTCT&QLHSSV             Thành viên;

- Mời thầy Nguyễn Trần Hoàng Vũ   Tổ trưởng Tổ Thiết bị    Thành viên;

- Mời thầy Phạm Ngọc Quan  Giảng viên, Ban Huấn luyện GV           Thành viên;

- Mời thầy Mã Trường Thành GV Khoa KTCN                                   Thư ký;

5. Cơ cấu giải thưởng:

Gồm 05 giải:

+ 01 giải nhất: 2.000.000 đ

+ 01 giải nhì: 500.000 đ

+ 01 giải ba: 300.000 đ

+ 02 giải khuyến khích, mỗi giải 200.000 đ

C. KINH PHÍ: Đề nghị nhà trường hỗ trợ (có dự trù kinh phí kèm theo).

D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

* Ban Thư ký có nhiệm vụ:

- Xây dựng kế hoạch phối hợp với Khoa KTCN, dự trù kinh phí trình Ban Giám hiệu;

- Tổ chức cuộc thi theo đúng nội dung và thời gian đã nêu trong Kế hoạch;

- Mời thành phần Ban Giám khảo, giảng viên Khoa KTCN tập huấn cho các thí sinh đăng ký dự thi.

- Phân công các thành viên Ban Chấp hành hỗ trợ thực hiện Kế hoạch;

* Khoa Kỹ thuật - Công nghệ:

- Khoa KT-CN hỗ trợ hướng dẫn chuyên môn thể lệ, nội dung và hình thức, kết cấu Website cho học sinh, sinh viên; chịu trách nhiệm về nội dung và kết cấu Website.

- Đề nghị Đoàn trường phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên tham gia cuộc thi;

- Đề nghị các Phòng, Khoa, GVCN hỗ trợ vận động học sinh sinh viên tham gia cuộc thi;

- Đề nghị Phòng CTCT&QLHSSV phối hợp tuyên truyền, phát động thông qua chương trình phát thanh học đường;

- Đề nghị Phòng TC-HC-TH hỗ trợ Hội trường, âm thanh để Khoa KT-CN tổ chức hướng dẫn cho học sinh, sinh viên.

            Trên đây là Kế hoạch phối hợp tổ chức cuộc thi thiết kế Website Hội Sinh viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng. Hội Sinh viên - Khoa Kỹ thuật Công nghệ Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng kính mong nhận được sự quan tâm của toàn thể cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên để cuộc thi diễn ra thành công tốt đẹp./.

 

        KHOA KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ                              TM. BCH HỘI SINH VIÊN

                     P. TRƯỞNG KHOA                                                   CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

DUYỆT BAN GIÁM HIỆU

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

-    ĐU, BGH;

-    Các đơn vị trực thuộc Trường;

-    Đoàn trường;

-    GVCN;

-    BCH, các Chi hội;

-    Lưu: VPH.

CHỦ TỊCH