09/01 - NGÀY TRUYỀN THỐNG HỌC SINH - SINH VIÊN             XUÂN BÍNH THÂN 2016
Bạn đang ở: Trang chủ Hoạt động Sinh viên tình nguyện SINH VIÊN 5 TỐT - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG SÓC TRĂNG
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
SINH VIÊN 5 TỐT - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG SÓC TRĂNG In Email
03:13 - Thứ hai, 05.12.2016

SINH VIÊN 5 TỐT - HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG SÓC TRĂNG

Điều kiện xét sinh viên 5 tốt.

Sinh viên sẽ nộp hồ sơ đăng ký trở thành sinh viên 5 tốt trước ngày 15/12/2016