09/01 - NGÀY TRUYỀN THỐNG HỌC SINH - SINH VIÊN             XUÂN BÍNH THÂN 2016
Bạn đang ở: Trang chủ Hoạt động Sinh viên tình nguyện Danh sách sinh viên nhận học bổng học kỳ 2 năm học 2012 - 2013
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
Danh sách sinh viên nhận học bổng học kỳ 2 năm học 2012 - 2013 In Email
15:42 - Thứ hai, 09.12.2013
STT MÃ SV HỌ VÀ TÊN LỚP HỌC
LỰC
RÈN
LUYỆN
HỌC BỔNG
LOẠI
1 11ST01A002 Phạm Thị Thùy An CĐ KT1 K5 Giỏi Tốt Giỏi
2 11ST01A018 Nguyễn Thị Thanh Hoa CĐ KT1 K5 Giỏi Tốt Giỏi
3 11ST01A053 Trương Diệp Bảo Trân CĐ KT1 K5 Giỏi Tốt Giỏi
4 11ST01A054 Lê Thị Huyền Trang CĐ KT1 K5 Giỏi Xuất sắc Giỏi
5 11ST01A055 Lê Thị Diễm Trang CĐ KT1 K5 Giỏi Xuất sắc Giỏi
6 11ST01A075 Nguyễn Hồng Gấm CĐ KT2 K5 Giỏi Xuất sắc Giỏi
7 11ST01A148 Nguyễn Thị Mộng Nhi CĐ KT3 K5 Giỏi Tốt Giỏi
8 11ST04D007 Trần Hải Đăng CĐ AV K5 Giỏi Tốt Giỏi
9 11ST04D031 Lê Thị Diễm Trang CĐ AV K5 Giỏi Tốt Giỏi
10 11ST06D008 Nguyễn Văn Khỏe CĐ CTXH K5 Giỏi Xuất sắc Giỏi
11 11ST06D010 Bùi Thị Khánh Linh CĐ CTXH K5 Giỏi Tốt Giỏi
12 11ST06D014 Trần Huỳnh Hồng Nghiệm CĐ CTXH K5 Giỏi Tốt Giỏi
13 11ST06D018 Trương Thị Mỹ Trinh CĐ CTXH K5 Giỏi Tốt Giỏi
14 12ST01A020 NguyÔn ThÞ Mü H¹nh CĐ KT1 K6 Giỏi Tốt Giỏi
15 12ST01A071 Lª ThÞ Ngäc Sen CĐ KT2 K6 Giỏi Tốt Giỏi
16 12ST04D003 Phan Thị Kim Hằng CĐ AV K6 Giỏi Tốt Giỏi
17 12ST04D004 Huỳnh Thị Ngọc  Hân CĐ AV K6 Giỏi Tốt Giỏi
18 12ST04D028 Nguyễn Hoàng Thi CĐ AV K6 Giỏi Tốt Giỏi
19 12ST01E010 Quách Thị Thúy Hồng TC KTDN1 - K6 Giỏi Tốt Giỏi
20 12ST01E020 Trương Thị Bích Ngọc TC KTDN1 - K6 Giỏi Tốt Giỏi
21 12ST01E033 Võ Thị Mỹ Tiên TC KTDN1 - K6 Giỏi Tốt Giỏi
22 12ST01E035 Kim Thị Tím TC KTDN1 - K6 Giỏi Tốt Giỏi
23 12ST01E100 Huỳnh Lê Quốc Bảo TC KTHCSN - K6 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc
24 12ST05F004 Nguyễn Phú Minh Châu TC CNTT - K6 Giỏi Tốt Giỏi
25 12ST05F016 Ngô Minh Mẫn TC CNTT - K6 Giỏi Tốt Giỏi
26 12ST05F020 Nguyễn Ngọc Phi TC CNTT - K6 Giỏi Xuất sắc Giỏi

Mọi thắc mắc, khiếu nại HSSV liên hệ trực tiếp tại Phòng CTCT&QLHSSV trước ngày 04/9/2013. Sau ngày 04/9/2013 sẽ không được giải quyết.