09/01 - NGÀY TRUYỀN THỐNG HỌC SINH - SINH VIÊN             XUÂN BÍNH THÂN 2016
Bạn đang ở: Trang chủ Giới thiệu
Decrease font size  Default font size  Increase font size 
DANH SÁCH BCH HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG CĐCĐ SÓC TRĂNG NHIỆM KỲ 2012 2014 In Email
16:11 - Thứ hai, 09.12.2013
DANH SÁCH BCH HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG CĐCĐ SÓC TRĂNG NHIỆM KỲ 2012 2014

 

Họ và tên: Lê Minh Cảnh

Chức vụ: Chủ tịch Hội

ĐT: 0914.45.44.77

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. .

Họ và tên: Hồng Thanh Bạch

Chức vụ: P. Chủ tịch Hội

ĐT: 0939.827.098

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Họ và tên: Nguyễn Kim Ngân

Chức vụ: P. Chủ tịch Hội

ĐT: 0988.318748

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Họ và tên: Đoàn Hồng Ngọc

Chức vụ: Ủy viên Thư ký

ĐT: 0987.840.355

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Họ và tên: Ông Việt Toản

Chức vụ: Ủy viên Thư ký

ĐT: 0939.286.753

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Họ và tên: Huỳnh Thị Ngọc Thảo

Chức vụ: Ủy viên BCH Hội

ĐT: 0949.300.687

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Họ và tên: Trang Bảo Lam

Chức vụ: Ủy viên BCH Hội, Chi hội trưởng
Chi hội Tp. Sóc Trăng

ĐT: 0165.7272486

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Họ và tên: Trần Quách Phi Hùng

Chức vụ: Ủy viên BCH Hội, Chi hội trưởng
Chi hội huyện Vĩnh Châu

ĐT: 0166.525.9195

Email:

Họ và tên: Võ Thị Cẩm Tú

Chức vụ: Ủy viên BCH Hội.

ĐT: 0125.4545319

Email:

Họ và tên: Nguyễn Văn Khỏe

Chức vụ: Ủy viên BCH Hội, Chi hội Trưởng
Chi hội SV Ngoài tỉnh.

ĐT: 01259.617.223

Email:

Họ và tên: Trần Hải Đăng

Chức vụ: Ủy viên BCH Hội, Chi hội Trưởng
Chi hội Châu Thành.

ĐT: 01666.384.888

Email:

Họ và tên: Thạch Khiêl

Chức vụ: Ủy viên BCH Hội.

ĐT: 0988.741346

Email:

Họ và tên: Nguyễn Việt Nam

Chức vụ: Ủy viên BCH Hội, Chi hội trưởng
Chi hội Mỹ Xuyên.

ĐT: 0902.663.511

Email:

Họ và tên: Hà Tấn Lộc

Chức vụ: Ủy viên BCH Hội, Chi hội trưởng
Chi hội Ngã Năm.

ĐT: 0944.852989

Email:

Họ và tên: Dương Ngọc Nữ

Chức vụ: Ủy viên BCH Hội.

ĐT: 0988.255.575

Email:

     

Họ và tên: Huỳnh Ngọc Duy

Chức vụ: Ủy viên BCH Hội, Chi hội trưởng
Chi hội Kế Sách.

ĐT: 0946.700133

Email:

Họ và tên: Nguyễn Quyết Chiến

Chức vụ: Ủy viên BCH Hội, Chi hội trưởng
Chi hội Kế Sách.

ĐT: 0168.929.283

Email: